Kitap Tavsiyeleri

Deniz Gücü, Deniz Stratejisi ve Denizcilik

Deniz Stratejisinin Prensipleri

 Julian Stafford Corbett

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarının önde gelen İngiliz deniz tarihçisi ve jeostratejisti Sir Julian Stafford Corbett, çalışmalarıyla, devrin İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri reformlarının şekillenmesine yardımcı olmuştur. En ünlü eserlerinden biri, deniz savaşını araştıranlar için bir klasik olan Deniz Stratejisinin Prensipleri adlı çalışmasıdır.

Corbett’in ilk hedefi İngiliz deniz doktrinindeki boşlukları, deniz savaşının teori ve prensiplerini şekillendirerek doldurmaktı. Bu doğrultuda ortaya koyduğu stratejiler, deniz savaşı sanatına odaklanmış ve kara savaşıyla deniz savaşı arasındaki farkları tanımlamıştır. Onun çalışmalarıyla biçimlenen deniz kontrolü, düşmana odaklanma ve taktik avantaj için manevra prensipleri bugünkü deniz savaşının manevralarının temelini teşkil eder. Corbett’in bugünün profesyonel askerleri için değeri, ortaya koyduğu kavramlarda yatar. Bu kitabın deniz savaşının gerek teorisine, gerekse yönetimine ilgi duyan herkese ışık tutacağı ve okuru için ufuk açıcı olacağı şüphesizdir.

Seapower

A Guide for the Twenty-First Century

Geoffrey Till

The sea has always been central to human development as a source of resources, and as a means of transportation, information-exchange and strategic dominion. It has been the basis for our prosperity and security. This is even more the case, now, in the early 21st century, with the emergence of an increasingly globalized world trading system.

Navies have always provided a way of policing, and sometimes exploiting, the system. In contemporary conditions, navies – and other forms of maritime power – are having to adapt, in order to exert the maximum power ashore in the company of others and to expand the range of their interests, activities and responsibilities. Their traditional tasks still apply but new ones are developing fast.

Geoffrey Till’s acclaimed book is an essential guide for students of naval history and maritime strategy, and anyone interested in the changing and crucial role of seapower in the 21st century.

Savaş Üzerine

Carl Von Clausewitz

Savaşlar çağının sürdüğünü, günümüzde teknolojinin varlığını hissettirmesiyle bunun ivmesi ve boyutunun artık başka bir seyir aldığını söyleyebiliriz. Ama değişmeyen bir gerçek var ki; savaşın yüzü, getirdikleri, insanlığa yaşattıkları. Ünlü bir askeri kişilik olan Clausevvitz, yaşadığı dönemin savaş gerçeğinin birebir tanığı. Orduda her kademede görev alan, askerlik ve savaş üzerine düşünüp yazan biri. 1818’lerde Prusya ordusundayken Harp Okulu Komutanlığı’na atanır. Burada görev yaptığı sırada kaleme aldığı Savaş Üzerine, onun savaş deneyimi kadar savaş üzerine geliştirdiği kuramları da içeren bir temel kitap.

20. yüzyılın savaşlar çağı olma özelliğini kavrayış bilinci, politika ve savaş ikileminin iç içeliğinin doğurduğu sonuçlar, gelişen teknolojinin toplumsal yaşamdaki izleri, ülkeler arası değişime etkisi Clausewitz’in öngörüsüyle Savaş Üzerine’de yer alır. Elimizdeki yapıt savaş tarihi, savaş sanatı kadar savaş teorilerini içermesiyle de vazgeçilmez nitelikte bir kaynak. “Savaş nedir” sorusundan savaş planına, savaşın ritüellerinden etkilerine, savaş stratejisinin yöntemlerinden savunma biçimlerine uzanan sürecin bütün boyutlarının neleri içerdiğini anlatan, yayımlandığı günden bugüne alanında tek kitap Savaş Üzerine olmuştur.

Mahan Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi

Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi 1660-1783

Alfred T. Mahan

Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi, önce ABD Deniz Harp Okulu’nda (Annapolis) ders notları olarak hazırlanmış, daha sonra kitap haline getirilmiştir. Fakat sadece denizcilik çevrelerinde değil, askeri ve politik çevrelerde de büyük ilgi çekmiş ve hemen hemen bütün dillere çevrilmiştir. Mahan’ın kitapları özellikle İngiltere ve İmparatorluk Almanya’sında etkili olmuş ve derinlemesine incelenerek bu ülkelerin Birinci Dünya Savaşı yapılanmalarını etkilemiştir. 

Amerikan İç Savaşı’na da katılan ve Deniz Kuvvetlerinden albay rütbesiyle emekli olan Alfred Thayer Mahan, emekli olduktan sonra Parlamento kararıyla amiralliğe yükseltilmiş, Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Columbia gibi birçok üniversitenin onur üyesi olmuştur.  Kendisi “Orta Doğu” (Middle East) tabirini ilk kullanan kişidir. Mahan, 17. yüzyılın ortalarından 18. yüzyılın sonlarına kadar olan dönemi kapsayan bu kitabında, özellikle Batı Avrupalı büyük deniz güçlerinin dünya tarihi üzerindeki etkisini çok çarpıcı örneklerle anlatır. 

“Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi” 14 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm kapsadığı dönemin önemli siyasi ve askeri olaylarını çok renkli anekdotlarla ve zengin referans kaynaklarıyla nakleder ve alınması gereken dersleri berrak bir şekilde sıralar. Dolayısıyla bu kitap, sadece sivil ve asker denizciler için değil, tarihe ilgi duyan herkes, ama özellikle bu ülkenin deniz politikasının eksikliğini ve yanlışlığını görenler için bir başucu kitabıdır.

Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi

Türk Deniz Kuvvetleri

“Ana vatanda güvende olmak için, denizde güçlü olmak; dünyada söz sahibi olmak için, tüm denizlerde var olmak.” 

“Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi”, hem Deniz Kuvvetleri personelinin doktrin birliğini sağlamak, hemde Türkiye’nin uluslararası arenadakiyönünü tayin eden ve savunma planlama faaliyetlerini yürüten karar vericilerden ilgili akademik çevrelere kadar muhtelif kesimleri Kuvvetimizin gelecek perspektifi hakkında bilgilendirmek üzere hazırlanmış ve Mart 2016’da yayınlanmıştır.

Bağlantı: https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?icerik_id=392&dil=1

 

ABD Deniz Gücü Stratejisi

A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower

Forward | Engaged | Ready

ABD Deniz Kuvvetleri

This maritime strategy describes how we will design, organize, and employ the Sea Services in support of our national, defense, and homeland security strategies. It also sets maritime priorities in an era of constrained resources, while emphasizing warfighting capabilities and forward naval presence to advance national interests today and guide preparations for tomorrow’s challenges.

Editör Notu: Bu yazı Önsöz’den alınmıştır.

Bağlantı: http://www.navy.mil/local/maritime/150227-CS21R-Final.pdf

 

Tarih

Katip Çelebi Deniz Savaşları

Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan

Tuhfetü’l-Kibar Fi Esfari’l-Bihar

Katip Çelebi

Kitap, Kâtip Çelebi’nin kendi zamanına değin yapılmış Osmanlı deniz savaşlarının tarihidir. Bir zamanlar Akdeniz ile Karadeniz’i kendi gölleri haline getiren Osmanlı Türklerinin XVII. yüzyılda yavaş yavaş gerilediği, Venedik gemilerinin Çanakkale Boğazı’nı kapayarak Türk donanmasının denize açılmasına yol vermeyecek kerteye geldiği günlerde Kâtip Çelebi, pek uzakta olmayan eski günlerin göğüs kabartan hikâyelerini anlatarak Türklere yeni bir iç gücü vermek amacıyla bu kitabını yazmıştır. Kitap bu savaşların cansız, kuru bir hikâyesi değildir. Yer yer ayrıntılara da inerek onu zevkle, heyecanla, o günlerin özlemini ve gururunu duyarak, edebiyat ve üslup değeri olan bir yüksekliğe çıkarmasını bilmiştir. Yalnız savaşları anlatmakla kalmamış, kazanılan zaferlerin yanında uğradığımız bozgunların nedenlerini de göstererek bunlardan nasıl bir ders alınacağını göstermiştir. Bununla da yetinmeyerek bir donanmanın kuruluşu; donanmadaki gemilerin çeşitleri; bunların donatılması; denize hangi mevsimde ve nasıl çıkılacağı; nerelerde barınılacağı; savaşların nasıl yapılacağı; bu işlerde nasıl bir yol izleneceği konusunda ancak gün görmüş bir denizcinin sahip alabileceği bilgileri vermiştir.

Sinop Deniz Felaketi

Prof. Dr. Besim Özcan

Prof. Dr. Besim Özcan tarafından kapsamlı araştırmalar ve uzun süreli yoğun çalışmalar sonucu oluşturulan “ Sinop Deniz Felaketi” isimli eser; daha önce bir bütün halinde herhangi bir kaynakta bulunmayan ve 30 Kasım 1853’te meydana gelen Sinop Deniz Felaketi olayını öncesi ve sonrasına olan etkileriyle birlikte ortaya koymayı amaçlıyor.

Kitap; “Sinop’un Coğrafi ve Tarihi Konumu, Sinop Limanı ve Tersanesi başlıklı giriş; 19. Yüzyılın İlk Yarısından 1853 Harbi’ne Kadar Osmanlı-Rus Münasebetlerine Kısa Bir Bakış; Sinop Baskını ve Baskından Sonraki Gelişmeler başlıklı üç bölümden oluşuyor. Memlekette büyük bir üzüntüye sebep olan Sinop Deniz Felaketi’ni her yönüyle incelemeyi amaçlayan çalışma; Sinop Tarihi’nin önemli bir boşluğunu doldururken tüm denizcilere ve deniz tarihine ilgi duyanlara ışık tutan bir kaynak niteliğinde.

Deniz Sistemleri ve Teknolojileri

Modern Deniz Sistemleri Harp Gemileri

Modern Deniz Sistemleri

Harp Gemileri Ansiklopedisi

Sami Atalan

Modern Deniz Sistemleri Harp Gemileri ansiklopedisinde, 1400’ün üzerinde sistem ele alınmış; yazılar 3000’e yakın görsel ve silüetlerle desteklenmiştir. Günümüzde uluslararası envanterde yer alan tüm su-üstü ve denizaltı muharip platformlarının ele alındığı ansiklopedide harp gemileri; uçak gemileri, nükleer denizaltılar, konvansiyonel denizaltılar, kruvazörler ve muhripler, fırkateynler, korvetler, güdümlü mermili hücumbotlar, amfibi taarruz gemileri, çıkarma gemileri ve araçları, hava yastıklı araçlar, mayın avlama ve tarama gemileri, karakol gemileri, karakol ve devriye botları, satıhtan satha ve havadan satha güdümlü mermiler, hava savunma füzeleri, toplar, denizaltı savunma harbi silahları ve torpidolar, donanma uçak ve helikopterleri başlıkları altında incelenmiştir.

Askeri teknolojiler ile harp doktrinlerinin hızlı bir gelişim süreci geçirdiği İkinci Dünya Savaşı ve takip eden Soğuk Savaş dönemi sonrası ile 21. Yüzyıl’da teknolojinin getirdiği bilgiyi oluşturma ve temin etmedeki kolaylık algısı, doğru ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacı daha da tetiklemiştir. Sami Atalan, 2006 yılında ansiklopedi çalışmalarını başlatmak için bu ihtiyacı gidermek amacıyla ekibini oluşturarak Modern Deniz Sistemleri Harp Gemileri ansiklopedisi ile de hava, kara ve deniz üçlemesini tamamlamıştır.(Tanıtım Bülteninden)

 

Deniz Harekatı

Operational Warfare at Sea

Theory and Practice

Milan Vego

The book is unique in using diverse sources and examples to present a comprehensive topical description and analysis of the key components of operational warfare at sea today. It opens with a survey of the emergence of operational warfare at sea since the end of the Napoleonic Wars, going on describe and analyze the objectives of naval warfare at the operational level and methods of employment of naval forces for accomplishing these objectives. The book explains the specifics of operational functions in a maritime theatre, discusses the personality traits and professional education required for successful naval operational commanders, and explores naval operational command and control in both peacetime and war, closing with predictions for the future of operational warfare at sea. 

This book serves as a primer of how to plan, prepare and execute major naval operations and campaigns for naval commanders and their staffs, but will also be of interest to advanced students of naval history, strategic studies and military history in general.

Mahan Deniz Harbi Üzerine

Deniz Harbi Üzerine

Alfred T. Mahan

ABD Deniz Harp Okulu öğretim üyelerinden Allan Westcott editörlüğünde hazırlanan bu kitap, ünlü deniz stratejisti Emekli Amiral Alfred Thayer Mahan’ın yazmış olduğu on beş kitabın en önemli ve görüşlerini en belirgin şekilde yansıtan bölümlerini içermektedir.

Mahan’ın denizcilik politikası, deniz stratejisi, deniz taktikleri ve konuya ilişkin tüm görüşlerinin ölümünden sadece beş yıl sonra kendisini yakından tanıyan bir uzman tarafından tek bir kitap içinde toplanması konuya ilgi duyanlar için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. A. Westcott ayrıca Giriş bölümünde Mahan ile ilgili geniş bir tanıtım yapmaktadır.

Dolayısıyla ister sivil ister asker olsun, gerek kamuda, gerekse özel ya da akademik kurumlarda görevli denizcilikle ilgili herkesin, aradan geçen uzun yıllara rağmen güncelliğini ve geçerliliğini kaybetmeyen bu görüşlerden yararlanacağı muhakkaktır.

Deniz Hukuku – Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk Hüseyin Pazarcı

Uluslararası Hukuk

Prof.Dr.Hüseyin Pazarcı

Kitap, uluslararası hukuka ilişkin birçok temel konuyu ele almaktadır. Bu konulardan bazıları: 

 •  Uluslararası hukukun temel özellikleri
 •  Uluslararası hukuk kurallarının oluşturulması, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukta hukuksal işlemler
 •  Andlaşmalar (Treaties, Traités, Vertrage); andlaşmalarla iligili genel bilgiler
 •  Yapılageliş (Teamül ya da örf ve adet), yapılageliş kurallarının öğeleri
 •  Uluslararası hukukun mekansal kuralları,
 •  Uluslararası deniz hukuku
 •  Uluslararası hava hukuku, uzay hukuku
Deniz Hukuku Selami Kuran

Uluslararası Deniz Hukuku

Prof.Dr.Selami Kuran

Kitabın İçeriği:

 •  Deniz Hukukuna Giriş
 •  İçsular
 •  Karasuları
 •  Bitişik Bölge
 •  Kıta Sahanlığı
 •  Münhasır Ekonomik Bölge
 •  Açık Deniz
 •  Deniz Çevresinin Korunması

Anı – Roman

Kaptan Paşa'nın Seyir Defteri

Gazavat-ı Hayreddin Paşa

Seyyid Muradi

Kaptan Paşa’nın Seyir Defteri, denizcilik tarihinin en büyük amirallerinden Kaptanı-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatı ve hatıralarının, yaşandığı dönemde kaleme alınmış olduğu tarihi bir eserdir. Barbaros’un leventlerinde Seyyid Muradı Reis’in bizzat Hayreddin Paşa’dan dinleyerek yazdığı ve Gazavat-ı Hayreddin Paşa adıyla bilinen bu hatıratın mensur nüshaları İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde, manzum suretleri ise Topkapı Sarayı Revan Köşkü Kitaplığı’nda bulunmaktadır. Kaptan Paşa’nın Seyir Defteri, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil tarafından bu iki kaynak üzerinde yapılmış titiz bir çalışmadır.

“Her iki taraftan derya gibi asker, derya yüzünde donanıp birbirlerine karşı yürüdüler. İlk önce düşman donanmasından bir büyük kalyon ayrılarak harekete geçti ve toplarını atmaya başladı. Gökyüzü onların dumanından sanki karalar giyinmişti. Denizin yüzü karadan ayırt edilmez hale gelmişti. Sanki bu dünya kubbesi tamamen zulümat ve karanlıkla kaplanıp, bulundukları yerler deniz midir, kara mıdır fark edilemezdi.”

Master and Commander

Patrick O’Brian

The beginning of the sweeping Aubrey-Maturin series. “The best sea story I have ever read.”―Sir Francis Chichester

This, the first in the splendid series of Jack Aubrey novels, establishes the friendship between Captain Aubrey, R.N., and Stephen Maturin, ship’s surgeon and intelligence agent, against a thrilling backdrop of the Napoleonic wars. Details of a life aboard a man-of-war in Nelson’s navy are faultlessly rendered: the conversational idiom of the officers in the ward room and the men on the lower deck, the food, the floggings, the mysteries of the wind and the rigging, and the roar of broadsides as the great ships close in battle.

Leave a Comment