Rusya’nın Doğu Akdeniz’de İcra Edeceği Atışlı Tatbikat

Rusya’nın Eylül ayında Doğu Akdeniz’de 26 gemi ve 34 uçak ile atışlı (güdümlü füze ve top atışı) tatbikat icra edeceği açıklanmıştır. Bu açıklamadan sonra, 31 Ağustos 2018’de yayınlanan “Seyir Duyuruları”nda ise Rus Silahlı Kuvvetleri’nin “atışlı tatbikat” icra edeceği sahaların koordinatları belirtilmiştir. (Seyir Duyurularının amacı, gemicileri emniyetli seyir icra etmeleri için uyarmaktır.)

Bu seyir duyurusu, anılan tarihte Antalya istasyonu tarafından da yayınlanmış, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü “Yayın Listesi”nde ve Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı “Seyir Duyuruları”nda yer almıştır. Ayrıca NAVAREA III koordinatörü İspanya’nın da ilgili web adresine eklenmiştir (0695/18 no’lu uyarı mesajı).

navarea III rusya tatbikat

Sahaların açıklanması ile birlikte, Türkiye ile Kıbrıs Adası arasında kalan ve 6-8 Eylül tarihlerinde atışlı eğitim icra edileceği belirtilen sahanın konumu soru işaretlerini de beraberinde getirmiştir. Bu sahanın Türkiye ve KKTC’nin karasularını da kapsadığını belki de ilk tespit eden ve gündeme getirenlerden olan Bahriye Enstitüsü, bu durumu sosyal medyada paylaşarak uluslararası hukuka ve Türkiye’nin egemenlik haklarına aykırı bu durumun durdurulması için farkındalık oluşmasına katkı sağlamıştır.

1 Eylül 2018’de, atış sahasına ilişkin mesaj Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü “Yayın Listesi”nden ve Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı “Seyir Duyuruları”ndan kaldırılmıştır. Ancak NAVAREA III koordinatörü olan İspanya’nın ilgili adresinden kaldırılmamıştır.

Rusya Tatbikat Karasuları

3 Eylül 2018 tarihinde ise NAVAREA III koordinatörü sitesinde yayımlanan 0702/2018 no’lu uyarı mesajı ile, Türkiye’nin güneyindeki sahanın koordinatlarının yer aldığı 0695/18 no’lu mesajın iptal edildiği belirtilmiş, anılan saha uyarı mesajından kaldırılmıştır. Sonuç olarak, Rusya’nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde karasularımızda icra etmeyi planladığı atışlı tatbikatın iptal edildiği değerlendirilmektedir.

Navarea III Rusya Tatbikat 2

Not: Sadece Türkiye ile Kıbrıs Adası arasında kalan saha iptal edilmiştir. Diğer sahalara ilişkin seyir uyarıları yürürlüktedir.

Kaynaklar

        “TASS: Russian Politics & Diplomacy – Russian naval exercises in Mediterranean agree with international law — Lavrov”. Erişim 31 Ağustos 2018. http://tass.com/politics/1019471.
        “Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı – . Antalya Navtex”. Erişim 31 Ağustos ve 1 Eylül 2018. http://www.shodb.gov.tr/shodb_esas/index.php/tr/seyir-emniyeti/seyir-duyurulari/antalya-navtex.
        “Yayın Listesi | Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü”. Erişim 31 Ağustos ve 1 Eylül 2018. http://www.kiyiemniyeti.gov.tr/turk_radyo_yayinlari?City=antalya&Date=02.09.2018&page=2&State=2.
        Española, Armada. “Radio Warnings in Force”. Erişim 03 Eylül 2018. http://www.armada.mde.es/ihm/Aplicaciones/Navareas/Index_Navareas_xml_eng.htm#divVisorNavarea.

Leave a Comment