Bahriye Enstitüsü

Vira Bismillah

Türkiye, hem coğrafi açıdan hem de kültürel açıdan merkezi bir konumdadır. Denizlere ulaşma konusunda da Akdeniz ile Karadeniz’e kıyısı bulunmakta, Süveyş kanalı ve Cebelitarık Boğazı yoluyla okyanuslara kolayca erişebilmektedir. Bu … Read more