Harbin Seviyeleri

Harbin üç seviyesi bulunmaktadır:

1- Stratejik

2- Operasyonel

3- Taktik

Harbin seviyeleri, faaliyetlerin akılcı bir şekilde icra edilmesi ve kategorize edilmesi için uygun bir çerçeve oluşturur. Bu çerçeve sadece harp için değil birçok farklı alanda/faaliyette kullanılmaktadır.

Günümüzde, harbin seviyeleri arasındaki “sınırlar” hala var olsa da, bu sınırlar bulanıklaşmaya başlamış ve seviyeler arası “etkileşimler” oldukça artmıştır. Taktik bir olayın kısa sürede ve oldukça ciddi stratejik etkiler oluşturması mümkündür.

Konuya ilişkin faydalı kaynaklar:

📚

(sf.I-12)

(sf.19)

Leave a Comment